Distribució

distribucio

Distribuim el nostre aviram en gabiots de plàstic o en caixes de cartró.

Tot l’aviram és transportat en vehicles adaptats i que disposen dels permissos, tarjeta de desinfecció i tarjeta de transport especifics.
Les caixes de cartró que utilitzem són de gran qualitat, fabricades en doble canal i la ventilació necessària.

El nostre personal ha realitzat els cursos de transport d’aviram que regula la Generalitat de Catalunya i tenen amplia experiència en el transport d’animals vius
per tal de garantir el benestar animal.